KATALOĞU İNDİR

test

test

test

test

test

test

test

test

Kontrol Makineleri

Lazer Ölçüm Makineleri

Teknik Özellikleri

  • İş parçalarının çap toleranslarına uygun lazer mikrometre kullanılmaktadır.
  • Ölçülen parçaların ölçüm sonuçları kayıt edilerek saklanabilmektedir.
  • Ölçülen parçalar için raporlama sayfaları oluşturularak pareto analizleri yapılabilmektedir.
  • Makinelerin Cgk ve GRR yeterlilikleri kontrol edilmektedir.

Kamera Kontrol Makineleri

Teknik Özellikleri

  • İş parçalarının görsel kontrollerinin yapılabilmesi amacı ile projeler geliştirilmektedir.
  • Area ve Linescan yöntemi ile iş parçaları üzerindeki görsel hatalar tespit edilebilmektedir.
  • İstenilen durumlarda iş parçaları 360 derece döndürelerek tüm yüzeydeki hata kontrolleri yapılabilmektedir.
  • İş parçaları manuel ya da robot yardımı olarak yüklenebilmektedir.
  • Hata türlerine göre pareto analizleri yapılabilmektedir.